Espezialitateak

Zuzenbide zibila
(Bankua, kontratuak, testamentuak eta oinordetzak …)

Familia Zuzenbidea
(Dibortzioak, adin txikikoaren eskubideak …)

Zigor Zuzenbidea
(alkoholemiak, iruzurrak, ebasketak, faltsukeriak …)

Administrazio-zuzenbidea
(ondare-erantzukizuna, zigorrak, helegiteak…)

Atzerritarren zuzenbidea
(erregulazioak, kanporatze-espedienteak, nazionalitatea …).

Aholkularitza eta prebentzioa
(idazketa, sinadura, kontratuen negoziaketa …).